วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

แบคทีเรีย

 แบคทีเรีย (bacteria
แบคทีเรีย คือ จุลินทรีย์ ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลเดียวที่เป็น เซลแบบโปรคาริโอต (prokariotic cell)  พบ ทั่วไปในธรรมชาติ ดิน  น้ำ อากาศ  แบคทีเรียมีบทบาทสำคัญต่ออาหาร และการผลิตอาหาร เพราะแบคทีเรียเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาหารเน่าเสีย (microbial spoilage) แลทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนั้น การถนอมอาหาร (food preservation) ทุกวิธีเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อทำลาย หรือควบคุมสภาวะแวดล้อมเพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรีย
แม้จะมีโทษกับอาหาร แต่แบคทีเรียบางชนิด เช่น lactic acid bacteria นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในการหมักอาหาร (fermentation)  และการบำบัดของเสีย เช่น การกำจัดน้ำเสีย (waste water treatment) 

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/bacteria


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น